class="post-holder post-831 post type-post status-publish format-standard hentry category-nieuwsbrief cat-39-id">

WOZ te laag of te hoog?

Vele huiseigenaren hebben inmiddels de jaarlijkse WOZ-beschikking in huis gekregen. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde WOZ waarde van een woning met bijna 5 procent is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Vele woningeigenaren zijn van mening dat de WOZ-waarde nog steeds te hoog is en hebben dan ook bezwaar gemaakt.
Da kan in vele gevallen lonend zijn. Indien het bezwaar wordt goedgekeurd, betaalt de huiseigenaar uiteindelijk minder eigenwoningforfait, een lagere waterschapsbelasting, een lagere erfbelasting alsmede minder OZB-heffing, maar kan er tevens voor zorgen dat bij verkoop van de woning ook een lagere waarde gehanteerd wordt. Dit laatste scheelt dan natuurlijk weer in de verkregen verkoopprijs.