class="post-holder post-706 post type-post status-publish format-standard hentry category-nieuwsbrief cat-39-id">

Steeds minder zelfstandige ondernemers met een AOV-verzekering

Steeds meer zelfstandige ondernemers zijn niet meer in staat de premie te voldoen voor hun AOV verzekering. Velen zijn zich er ook niet van bewust dat bij diverse verzekeraars de mogelijkheid bestaat om de premie tijdelijk stop te zetten dan wel te verlagen naar het eventueel lagere inkomen dat de ondernemer geniet.
Een zelfstandig ondernemer heeft sinds 2004 wettelijk geen enkele bescherming meer indien hij of zij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. De meeste ondernemers sluiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in prive. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan echter ook op de zaak van de ondernemer worden afgesloten indien het gaat om een Besloten Vennootschap (B.V), maar dit wordt veelal afgeraden, omdat dan premie uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan de BV kunnen toekomen en bij faillissement vallen deze premie uitkeringen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) dan in de failliete boedel en kan de ondernemer naar zijn uitkering fluiten. Wil u een deskundig advies, neemt u dan contact op.