Kredirect B.V.

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet Financiële Dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst informatie te verstrekken.

Naam en adres:

Kredirect b.v.
Oudwijkerlaan 1d
3581 TA Utrecht
Website: www.kredirect.nl
e-mail info@kredirect.nl
telefoon: 030-2763218
fax: 030-2719970

Ons kantoor is geopend op werkdagen, maandag tot en met vrijdag, van 9.00 – 21.00 uur telefonisch
Bereikbaar
Zaterdagen van 10.00 – 16.00 uur bereikbaar
U kunt ons 24 uur per dag bereiken via mail; info@kredirect.nl en onze website www.kredirect.nl

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer:
12013516
Aard van dienstverlening
Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:
Consumptieve kredieten.

Wij bemiddelen bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de met ons samenwerkende aanbieders. Met alle aanbieders hebben wij een bemiddelingsovereenkomst afgesloten. Omdat de financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. Wij helpen u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze.

College Bescherming Persoonsgegevens

Kredirect is aangesloten bij College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer Op de website www.cbpweb.nl kunt u alle informatie vinden over hoe uw persoonlijke gegevens beschermd worden.

Hebt u een klacht?

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit te laten weten. U kunt van ons binnen 72 uur een passende reactie verwachten.Wij doen dan ons best om u weer tevreden te stellen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

Kifid
Postbus 93527
2509 AG Den Haag
Tel. 070-3338960
Fax 070-3338969
www.kifid.nl
consumenten@ kifid.nl.

Adviesvrij
Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor financiële producten van bepaalde banken.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Onze relatie met geldverstrekkers

Ons kantoor werkt niet met vooraf geselecteerde financiële instellingen (banken) voor het afsluiten van kredieten. Wij baseren onze advisering aan u op een objectieve analyse van een grote keus aan producten en aanbieders in de markt. Daardoor zijn wij in staat u het product aan te bevelen dat naar uw oordeel het best past bij uw wensen.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Hoe worden wij beloond?

Als kantoor maken wij kosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij als financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij provisie. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product.

Wat verwachten wij van u

Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van de door u te
sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang kunnen zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie(zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing etc.) en veranderingen in uw inkomens – arbeidssituatie e.d